ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ WHOLE EARTH BRANDS, INC.

Σε ισχύ από τις 30 Ιουνίου 2021

Η Εταιρεία Whole Earth Brands, Inc. και οι υπάλληλοί μας, οι συνεργάτες, οι θυγατρικές και οι συνδεδεμένες με εμάς εταιρείες (εφεξής «η Whole Earth Brands, Inc.», «εμείς» ή «μας») δεσμευόμαστε να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Έχουμε υιοθετήσει και εφαρμόσει την παρούσα Πολιτική Ιδιωτικότητας («Πολιτική Ιδιωτικότητας») στο πλαίσιο της δέσμευσής μας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων σε όλους τους δικτυακούς τόπους, τις εφαρμογές για κινητά και τις λοιπές online ιδιοκτησίες μας (εφεξής οι «Ιστότοποι») που διαθέτουν σύνδεσμο με την παρούσα. Η Πολιτική μας ισχύει αποκλειστικά για τους Ιστοτόπους και αφορά μόνο δεδομένα που σας αφορούν και τα οποία συλλέγονται όποτε επισκέπτεσθε και χρησιμοποιείτε τους Ιστοτόπους. Παρακαλείσθε να διαβάσετε την παρούσα Πολιτική Ιδιωτικότητας ώστε να γνωρίζετε πώς ακριβώς συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε, γνωστοποιούμε, διαβιβάζουμε και προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και ποιες επιλογές σας προσφέρονται για τον διαμοιρασμό περιεχομένου. Η Εταιρεία Whole Earth Brands είναι ο υπεύθυνος φορέας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων (data controller) στα πλαίσια της παρούσας Πολιτικής Ιδιωτικότητας.

Δεδομένης της διεθνούς δραστηριότητας της Εταιρείας, η παρούσα Πολιτική λαμβάνει υπόψη διαφόρους κανονισμούς και νομικά πλαίσια περί ιδιωτικότητας και συλλογής, χρήσης, διατήρησης, διαμοιρασμού και γνωστοποίησης προσωπικών δεδομένων. Οι πρακτικές ιδιωτικότητας μπορεί να διαφέρουν από χώρα σε χώρα όπου εμείς δραστηριοποιούμαστε και να αντανακλούν τις πρακτικές οι οποίες ακολουθούνται κατά τόπους όπως και τις αντίστοιχες νομικές προϋποθέσεις και απαιτήσεις. Επιπλέον, αν και η παρούσα Πολιτική σκοπό έχει να περιγράψει το ευρύτερο δυνατό πλέγμα των διαδικασιών που ακολουθούμε για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων ανά την υφήλιο, οι εν λόγω διαδικασίες σε ορισμένα νομικά συστήματα ενδεχομένως να είναι πιο περιορισμένες λόγω της αντίστοιχης εθνικής νομοθεσίας ή να αποτελούν συνάρτηση των παρεχόμενων προϊόντων και των υπηρεσιών.

Επιπρόσθετα στοιχεία περί των πρακτικών της Εταιρείας μας και των δικαιωμάτων των κατοίκων συγκεκριμένων χωρών παρατίθενται στο τέλος της παρούσας Πολιτικής υπό τον τίτλο «Ειδικότερες Ενημερώσεις».

ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Κάνοντας χρήση των Ιστοτόπων, συμφωνείτε με τις πρακτικές που περιγράφονται στην Πολιτική μας και συναινείτε ρητά στην παροχή όλων των δεδομένων σας προς την Whole Earth Brands μέσω των Ιστοτόπων της, συμπεριλαμβανομένων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αναρτήσεων σε blog ή μέσων κοινωνικής δικτύωσης, όπως και με την επεξεργασία όλων των δεδομένων με αυτοματοποιημένα ή μη αυτοματοποιημένα μέσα για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική και υπό τους Όρους Χρήσης που ισχύουν για τους Ιστοτόπους.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Στην παρούσα Πολιτική χρησιμοποιείται παντού ο όρος “προσωπικά δεδομένα” για να περιγράψουμε τα δεδομένα που συνδέονται με ταυτοποιημένο ή ταυτοποιούμενο άτομο. Ο όρος «προσωπικά δεδομένα» μπορεί να περιλαμβάνει, χωρίς να περιορίζεται αποκλειστικά σε αυτά, ονοματεπώνυμο, διεύθυνση (συμπερ. διεύθυνσης τιμολόγησης και αποστολής), αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στοιχεία κάρτας πληρωμών, ημερομηνία γέννησης, στοιχεία διπλώματος οδήγησης ή αριθμό δελτίου ταυτότητας.  

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Παρακαλείσθε να ανατρέχετε στην παρούσα Πολιτική Ιδιωτικότητας ανά διαστήματα, καθώς στη διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας παραμένει το δικαίωμα τροποποίησής της Πολιτικής ανά πάσα στιγμή. Σε περίπτωση που προβούμε σε ουσιώδεις μεταβολές της Πολιτικής, ενισχυτικές των δικαιωμάτων μας να χρησιμοποιούμε στοιχεία που προηγουμένως συλλέξαμε και αφορούν εσάς, θα ζητήσουμε τη συναίνεσή σας, όπου αυτό προβλέπεται από τη νομοθεσία, είτε μέσω σχετικού μηνύματος στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δηλώσατε ως εγγεγραμμένος χρήστης είτε μέσω σχετικής ανάρτησης σε εμφανές σημείο της σελίδας εδώ.

Τα ακόλουθα θέματα καλύπτονται παρακάτω (πιέστε το σύνδεσμο ώστε να μεταβείτε στο αντίστοιχο κεφάλαιο):

 1. Δεδομένα που μπορεί να συλλέγουμε σχετικά με εσάς
 2. Δεδομένα που μπορεί να συλλέγουμε με αυτοματοποιημένα μέσα
 3. Πώς προστατεύουμε την ιδιωτικότητα των παιδιών
 4. Πώς μπορεί να χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα που συλλέγουμε σχετικά με εσάς
 5. Μη Με Ακολουθείτε (Do Not Track)
 6. Πότε μπορεί να μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας
 7. Τι μπορεί να κάνουμε με τα δεδομένα του δικού σας λογαριασμού κοινωνικής δικτύωσης
 8. Πώς χρησιμοποιούμε τα cookies
 9. Πώς διατηρούμε και προστατεύουμε τα δεδομένα σας
 10. Διαφημίσεις Τρίτων
 11. Μεταβιβάσεις και εταιρικές μεταβολές
 12. Τοποθεσία και διαβίβαση προσωπικών δεδομένων
 13. Σύνδεσμοι με άλλους Ιστοτόπους και πρόσθετα (plug-ins) τρίτων
 14. Επιπλέον ειδικές ενημερώσεις ανά Πολιτεία και Χώρα  Ενημέρωση προς τους κατοίκους της Πολιτείας της Καλιφόρνια
  Ενημέρωση προς τους κατοίκους Ηνωμένου Βασιλείου, Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων χωρών πλην Η.Π.Α.
 15. Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΛΛΕΞΟΥΜΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΣΑΣ

Μπορεί να συλλέγουμε δεδομένα σχετικά με σας κάθε φορά που αλληλεπιδράτε με τους Ιστοτόπους, μεταξύ άλλων όταν εισέρχεστε σε αυτούς, δημιουργείτε λογαριασμό, εγγράφεστε σε κατάλογο παραληπτών, πραγματοποιείτε αγορά, αιτείσθε παροχή υπηρεσίας, ζητάτε πληροφορίες, επικοινωνείτε με την εξυπηρέτηση πελατών, υποβάλλετε αίτηση πρόσληψης ή «ανεβάζετε» περιεχόμενο στους Ιστοτόπους με διάφορα μέσα, συμπεριλαμβανομένων των δικών σας λογαριασμών κοινωνικής δικτύωσης που μπορεί να τροφοδοτούν με δεδομένα τους Ιστοτόπους. Τα δεδομένα που συλλέγουμε περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα εξής:

 • Στοιχεία επικοινωνίας (συμπερ. ονομάτων, ταχυδρομικών διευθύνσεων, διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αριθμών τηλεφώνου)
 • Στοιχεία αγορών και συναλλαγών (συμπερ. στοιχείων καρτών πληρωμών, τιμολόγησης και αποστολής όπως και δεδομένα για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που λάβατε)
 • Στοιχεία εισόδου στον ηλεκτρονικό σας λογαριασμό
 • Δημογραφικά στοιχεία (συμπερ. ηλικίας/ημερομηνίας γέννησης, φύλου και χώρας στην οποία βρίσκεστε)
 • Στοιχεία που μας παρέχετε μέσω των Ιστοτόπων σχετικά με το χρώμα των οφθαλμών, του δέρματος, της κατάσταση της υγείας σας, τις δραστηριότητές σας και ζητήματα περιποίησης επιδερμίδας
 • Κωδικούς μέσων κοινωνικής δικτύωσης
 • Προτιμήσεις σε προϊόντα και υπηρεσίες
 • Στοιχεία που επιλέγετε να υποβάλετε σε σχέση με σχόλια ή απορίες σας
 • Φωτογραφίες και λοιπό περιεχόμενο που εσείς παρέχετε
 • Στοιχεία επικοινωνίας άλλων ατόμων (συμπεριλ. διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) όποτε χρησιμοποιείτε ορισμένες επιλογές, όπως το “Ενημερώστε Ένα Φίλο για Αυτή τη Θέση Εργασίας”
 • Επάγγελμα, αριθμό άδειας άσκησης επαγγέλματος, τύπο αδείας, ημερομηνία λήξης της άδειας, ειδικές δεξιότητες και επωνυμία επιχείρησης (για επαγγελματίες του κλάδου της ομορφιάς) και
 • Ιστορικό απασχόλησης, εκπαίδευσης, και λοιπά δεδομένα που περιλαμβάνονται στο βιογραφικό που «ανεβαίνει» μέσω του Ιστοτόπου μας ή υποβάλλονται με τη συμπλήρωση εντύπου αίτησης online (στοιχεία αποκτηθέντα μέσω αιτήσεων υποψηφίων εργαζομένων, στο βαθμό που επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία).

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΛΛΕΞΟΥΜΕ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΕΣΑ

Μπορεί να συλλέξουμε αυτομάτως δεδομένα σχετικά με τις συσκευές που χρησιμοποιείτε για να αλληλεπιδράσετε με τους Ιστότοπους μας, όπως και στοιχεία σχετικά με τον τρόπο που αλληλεπιδράτε με αυτούς. Τα δεδομένα τα οποία συλλέγονται αυτομάτως περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα εξής:

 • Ακριβή γεωγραφική θέση (κατόπιν ενημέρωσής σας και με τη δική σας συναίνεση)
 • Τοποθεσία (βάση της διεύθυνσης του πρωτοκόλλου ίντερνετ (IP))
 • Διεύθυνση IP και άλλα στοιχεία ταυτότητας συσκευής
 • Τύπο και έκδοση φυλλομετρητή
 • Τύπο λειτουργικού συστήματος
 • Γλώσσα που χρησιμοποιεί το σύστημά σας όπως και χώρα και ωριαία ατράκτο στην οποία βρίσκεται η συσκευή σας
 • Πληροφορίες που αναζητήσατε στους Ιστοτόπους
 • Χρόνο και διάρκεια επίσκεψης στους Ιστοτόπους
 • Τις σελίδες που επισκεφθήκατε στη διάρκεια παραμονής σας στους Ιστοτόπους
 • Χρόνο που αφιερώσατε στις σελίδες αυτές και
 • Την ιστοσελίδα που σας παρέπεμψε στους Ιστοτόπους μας.

Τα στοιχεία που συλλέγουμε μπορεί να συνδεθούν με όποια άλλα προσωπικά δεδομένα μας έχετε παράσχει.

Η ακριβής γεωγραφική σας θέση.

Κάθε φορά που αλληλεπιδράτε με τους Ιστοτόπους μπορεί να σας ζητηθεί άδεια να μας επιτραπεί να συλλέξουμε δεδομένα γεωγραφικού εντοπισμού. Εφόσον συναινέσετε, η Εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα αυτά ώστε α) να σας προσφέρει διαφήμιση στοχευμένη ή γεωγραφικώς-προσδιορισμένη όπως και αναρτήσεις μέσων κοινωνικής δικτύωσης, β) να εντοπίσει τους πλησιέστερους αντιπροσώπους λιανικής ή διανομείς μας ή γ) για αναλυτικά στοιχεία (analytics). Μπορείτε να διακόψετε τη συλλογή και τη χρήση δεδομένων γεωγραφικού εντοπισμού αλλάζοντας τις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή σας ή της φορητής σας συσκευής.

ΠΩΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

Οι Ιστότοποι μας είναι διαδικτυακοί τόποι που απευθύνονται στο ευρύ κοινό και δεν απευθύνονται σε παιδιά κάτω των 13 ετών. Εφόσον περιέλθει σε γνώση μας ότι δεδομένα που έχουμε συλλέξει προέρχονται από ανήλικο κάτω των 13 ετών, θα διαγράψουμε αμέσως αυτά τα δεδομένα.

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΣΑΣ

Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα που συλλέγουμε σχετικά με σας για να:

Παρέχουμε Προϊόντα, Υπηρεσίες και Άλλα Στοιχεία, συμπεριλ. Διαφημιστικών Μηνυμάτων που ίσως σας Ενδιαφέρουν

 • Διευκολύνουμε τις συναλλαγές σας, συμπεριλ. της επεξεργασίας και της διεκπεραίωσης αγορών, των εντολών αποστολής και εξατομικεύουμε την εμπειρία του πελάτη, όπου είναι δυνατό
 • Λαμβάνετε από εμάς προωθητικό υλικό και άλλα μηνύματα, συμφώνως προς την ισχύουσα νομοθεσία
 • Απαντούμε στα αιτήματά σας
 • Σας αποστέλλουμε ειδοποιήσεις με μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με επενδυτικές σχέσεις, εφόσον εσείς αιτηθείτε τη λήψη τους
 • Επικοινωνούμε μαζί σας σχετικά με, και διαχειριζόμαστε τη συμμετοχή σας σε, ειδικές διοργανώσεις, διαγωνισμούς, λαχειοφόρους αγορές, προγράμματα, προσφορές, προγράμματα loyalty, έρευνες και έρευνα αγοράς
 • Σας προσφέρουμε διαφημίσεις με γνώμονα τα ενδιαφέροντά σας
 • Σας προσφέρουμε μια διαδραστική εμπειρία μέσων κοινωνικής δικτύωσης επιτρέποντάς σας να συνδέσετε τη δική σας κοινότητα κοινωνικής δικτύωσης με τους Ιστότοπους μας
 • Δημιουργούμε και διαχειριζόμαστε τον προσωπικό σας λογαριασμό
 • Επεξεργαζόμαστε την αίτηση που υποβάλετε για πρόσληψη και σας ενημερώνουμε για μελλοντικές ευκαιρίες απασχόλησης οι οποίες ίσως σας ενδιαφέρουν, και
 • Σας βοηθούμε να βρείτε αντιπροσώπους των προϊόντων μας.

Διαχειριζόμαστε και Βελτιώνουμε τις Επιχειρηματικές μας Λειτουργίες

 • Λειτουργούμε και διαχειριζόμαστε τους Ιστοτόπους
 • Λειτουργούμε, αξιολογούμε και βελτιώνουμε την επιχείρησή μας, συμπερ. μέσω της διαχείρισης, της ενίσχυσης, της βελτίωσης και ανάλυσης των προϊόντων μας, των επιδόσεων και της λειτουργίας των Ιστοτόπων μας. Αναπτύσσουμε νέα προϊόντα και υπηρεσίες. Διαχειριζόμαστε την επικοινωνία μας και εκτελούμε εσωτερικές λειτουργίες, όπως λογιστική και εσωτερικό έλεγχο
 • Εφαρμόζουμε τις συμφωνίες μας
 • Μελετούμε τους τρόπους με τους οποίους οι καταναλωτές χρησιμοποιούν τους Ιστοτόπους και
 • Κάνουμε περαιτέρω έρευνα αγοράς, λ.χ. εντοπίζοντας τάσεις και επαγγελματικές ευκαιρίες με γνώμονα την καταναλωτική δραστηριότητα.

Διασφαλίζουμε ένα Ασφαλές Online Περιβάλλον και Συμμορφωνόμαστε με τις Νόμιμες Απαιτήσεις

 • Προστασία και εντοπισμός απάτης, κατάχρησης, και λοιπών παρανόμων δραστηριοτήτων
 • Εφαρμογή των Όρων Χρήσης των Ιστοτόπων, άλλων εταιρικών πολιτικών και προδιαγραφών του κλάδου και
 • Συμμόρφωση με το σύνολο της κείμενης νομοθεσίας και των υποχρεώσεων μας για αναφορά.

Δημιουργία προφίλ. Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να καταρτίσουμε το ατομικό σας προφίλ ώστε να μπορέσουμε, παραδείγματος χάριν, να σας προσφέρουμε μια πιο εξατομικευμένη εμπειρία στο πλαίσιο της σχέσης μας με τον πελάτη.

Πολιτική Μη Συμμετοχής/Εξαίρεσης (Opt-Out).

Εάν δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με περιεχόμενο μάρκετινγκ, παρακαλούμε να ακολουθήσετε τις οδηγίες απεγγραφής που περιλαμβάνονται στο email που σας στέλνουμε. Εμείς θα διεκπεραιώσουμε το αίτημά σας μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Δεν φέρουμε την ευθύνη απαλοιφής των προσωπικών σας στοιχείων από λίστες τρίτων, λ.χ. ενός επιχειρηματικού εταίρου, εφόσον τα δεδομένα έχουν παρασχεθεί προηγουμένως υπό την παρούσα Πολιτική. Όπου επιβάλλεται από τη νομοθεσία, η Whole Earth Brands θα προβεί σε εύλογες ενέργειες ώστε να ενημερώσει τους εμπλεκόμενους τρίτους για το αίτημά σας.

Analytics. Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τις υπηρεσίες τρίτων για analytics, όπως η Google Analytics, για τους Ιστοτόπους  μας. Οι πάροχοι analytics ενδέχεται να χρησιμοποιούν τεχνολογίες όπως cookies, web server logs και web beacons προκειμένου να μας βοηθήσουν να αναλύσουμε τα δεδομένα χρήσης των Ιστοτόπων από τους επισκέπτες μας. Τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω αυτών των τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένης και της δικής σας διεύθυνσης IP, μπορεί να δοθούν στους παρόχους analytics και σε άλλους αρμοδίους τρίτους οι οποίοι τα αξιοποιούν με σκοπό την ανάλυση χρήσης των Ιστοτόπων.

ΜΗ ΜΕ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ (DO NOT TRACK)

Δεν ακολουθούμε τους πελάτες διαχρονικά ή μέσω ιστοσελίδων τρίτων προκειμένου να προσφέρουμε στοχευμένες διαφημίσεις και επομένως δεν αποκρινόμαστε σε μηνύματα «Do Not Track».

ΠΟΤΕ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΟΙΡΑΣΤΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ

Μπορεί να μοιραστούμε τα στοιχεία σας με τις θυγατρικές και τις συνδεδεμένες εταιρείες μας για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική, και με παρόχους υπηρεσιών προς τρίτους, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες και εκτελούν λειτουργίες για λογαριασμό μας προκειμένου να υποστηρίξουμε την αλληλεπίδραση μαζί σας, συμπεριλαμβανομένης, παραδείγματος χάριν, της επεξεργασίας ή της παροχής των προϊόντων και των υπηρεσιών μας, της αποστολής προς εσάς διαφημίσεων σχετικών με τα προϊόντα μας, της διενέργειας έρευνας ή διαγωνισμών, της φιλοξενίας αξιολογήσεων προϊόντων, ή άλλων τρόπων επικοινωνίας μαζί σας.

Επιπροσθέτως, όπως επισημάνθηκε νωρίτερα, μπορεί να μοιραστούμε στοιχεία σας με τρίτες εταιρείες analytics για τη διενέργεια έρευνας αναφορικά με τον τρόπο χρήσης των Ιστοτόπων μας και το είδους των προϊόντων και υπηρεσιών που προτιμούν οι καταναλωτές. Αυτοί οι τρίτοι χρησιμοποιούν τα δεδομένα για να μας παράσχουν τις υπηρεσίες και να εκτελέσουν το έργο το οποίο τους έχουμε αναθέσει κατόπιν συμβάσεως.

Μπορεί επίσης να παράσχουμε σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων άλλων επιχειρήσεων και του κοινού, συγκεντρωτικά στατιστικά δεδομένα τα οποία αναδεικνύουν μοτίβα γενικής χρήσεως και αναλυτικά στοιχεία για τις αλληλεπιδράσεις και τις συναλλαγές στους Ιστοτόπους μας. Τα δεδομένα αυτά δεν σας ταυτοποιούν προσωπικά ούτε παρέχουν συγκεκριμένα στοιχεία περί ατομικής χρήσης.

Μπορεί επίσης να μοιραστούμε τα δεδομένα σας με τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των αρχών επιβολής του νόμου, όπου κρίνουμε ότι αυτό πρέπει να γίνει ώστε να:

 • Εφαρμόζονται οι Όροι & Προϋποθέσεις μας
 • Προστατεύεται η περιουσία, οι υπηρεσίες και τα νόμιμα δικαιώματά μας
 • Προλαμβάνεται η σωματική βλάβη ατόμων ή της περιουσίας άλλων, η οικονομική ζημία, περιστατικά ασφαλείας, ή για να διερευνηθεί υποψία ή πραγματική παράνομη δραστηριότητα
 • Προλαμβάνεται η απάτη εις βάρος της Whole Earth Brands και άλλων
 • Υποστηρίζεται ο εσωτερικός έλεγχος, η συμμόρφωση και οι λειτουργίες εταιρικής διακυβέρνησης
 • Εξασφαλισθεί η συμμόρφωση με κλήτευση, δικαστικές εντολές, ή συναφείς έννομες διαδικασίες που εκκινούνται από φορείς επιβολής του νόμου, ρυθμιστικές αρχές και δικαστήρια, και
 • Η συμμόρφωση με κάθε και όλους τους ισχύοντες νόμους.

ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΔΙΚΟΥ ΣΑΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

Οι Ιστότοποι μας επιτρέπουν την είσοδό σας στους λογαριασμούς που διαθέτετε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, του Facebook, του Twitter, του Instagram και του Pinterest, όπως και να συνδέσετε τους λογαριασμούς αυτούς με τους Ιστοτόπους μας. Κάνοντας χρήση αυτής της επιλογής, μας επιτρέπετε να αποκτήσουμε πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία που συνθέτουν τα δεδομένα του προφίλ σας σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία εσείς καταστήσατε διαθέσιμα για διαμοιρασμό και χρήση συμφώνως προς τους όρους χρήσης του κοινωνικού δικτύου και της παρούσας Πολιτικής. Παρακαλούμε, συμβουλευθείτε τις ρυθμίσεις ιδιωτικότητας του λογαριασμού κοινωνικής δικτύωσης για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ποια στοιχεία διαμοιράζονται με εμάς και άλλες συνδεδεμένες εφαρμογές αλλά και ώστε να διαχειρίζεστε τα στοιχεία που διαμοιράζονται μέσω του λογαριασμού σας, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων που αφορούν τις κινήσεις σας κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τους Ιστοτόπους.

Εάν επιθυμείτε να διακόψετε τη σύνδεση ενός λογαριασμού κοινωνικής δικτύωσης με τους Ιστοτόπους, ελέγξτε τις ρυθμίσεις του λογαριασμού σας και του παρόχου αυτού.

ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ COOKIES

Όταν επισκέπτεσθε τους Ιστοτόπους μας, μπορεί να τοποθετήσουμε κομμάτια κώδικα, τα κοινώς αποκαλούμενα “cookies,” ή να χρησιμοποιήσουμε συναφή τεχνολογία (όπως web beacons ή browser-based local storage) στις συσκευές σας. Όπου η νομοθεσία το επιτρέπει, μπορεί να αρχίσουμε τη συλλογή των δεδομένων από τη πρώτη στιγμή της επισκέψεώς στους Ιστοτόπους. Χρησιμοποιώντας τους Ιστοτόπους, μας επιτρέπετε τη συλλογή και χρήση των δεδομένων σας συμφώνως προς την παρούσα Πολιτική. Η Εταιρεία μας χρησιμοποιεί cookies προκειμένου να εξατομικεύσει τις επισκέψεις σας στους Ιστοτόπους, να εντοπίσει μοτίβα χρήσης στους Ιστοτόπους ή να αναλύσει την online δραστηριότητά σας.

Ο δικός σας φυλλομετρητής ιστού ή η φορητή συσκευή σας επιτρέπουν να μπλοκάρετε τη διαβίβαση συγκεκριμένων στοιχείων. Παραδείγματος χάριν, θα μπορούσατε να διαμορφώσετε το δικό σας διακομιστή με τρόπον ώστε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις σε ενδεχόμενη εγκατάσταση συγκεκριμένων τύπων cookies, να περιορίζετε ή να απενεργοποιείτε ορισμένα cookies, ή να μπλοκάρετε τα cookies στο σύνολό τους. Θα μπορούσατε επίσης να προχωρήσετε σε διαγραφή συγκεκριμένων cookies, των Flash cookies, μέσω του Adobe Flash Website Storage Settings Panel και του Global Storage Settings Panel. Μπορείτε να επιλέξετε να ενεργοποιήσετε αυτές τις επιλογές, αν πάντως το πράξετε δεν θα μπορείτε πλέον να χρησιμοποιήσετε πολλά από τα βασικά χαρακτηριστικά και τις λειτουργίες που προσφέρουν οι Ιστότοποι.

ΠΩΣ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ

Διαθέτουμε πρόγραμμα ασφαλείας δεδομένων το οποίο περιλαμβάνει στοιχεία ελέγχου (controls) διαχειριστικά, τεχνικά και φυσικά, ειδικά σχεδιασμένα για την εύλογη προστασία δεδομένων που μπορούν να σας ταυτοποιήσουν προσωπικά.

Μπορείτε να απεγγραφείτε από μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μηνύματα κειμένου ή άλλα μηνύματα μέσω των ρυθμίσεων του λογαριασμού σας ή ακολουθώντας τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στο μήνυμα. Επίσης, αν θέλετε να μας ζητήσετε να ανανεώσουμε τα στοιχεία σας, επικοινωνήστε μαζί μας με μήνυμα στο [email protected]. Εφόσον δεν μας δώσετε διαφορετικές οδηγίες, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ

Τρίτοι, οι οποίοι περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, διαφημιστές, παρόχους φιλοξενίας ιστοσελίδων και ψηφιακό μάρκετινγκ, μπορεί να συλλέγουν στοιχεία σχετικά με τις δραστηριότητες σας διαχρονικά και από άλλους διαδικτυακούς τόπους όταν χρησιμοποιείτε τους Ιστοτόπους. Αυτοί οι τρίτοι μπορεί επίσης να μας παράσχουν συλλογή δεδομένων, αναφορές, μετρήσεις απόκρισης σε διαφημιστικό υλικό, αναλυτικά στατιστικά στοιχεία και να μας συνδράμουν στην επίδοση συναφών μηνυμάτων μάρκετινγκ και διαφήμισης. Αυτοί οι τρίτοι μπορεί να δουν, να επεξεργαστούν ή να εγκαταστήσουν δικά τους cookies. Η χρήση αυτών των τεχνολογιών από τρίτους υπόκειται στις δικές τους πολιτικές προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και δεν καλύπτεται από την παρούσα Πολιτική. Πολλοί τρίτοι, όπως και κάποιοι φυλλομετρητές ιστού και φορητές συσκευές, σας επιτρέπουν την επιλογή μη συμμετοχής/εξαίρεσης, εμποδίζοντας έτσι τη συλλογή δεδομένων από τρίτους.

Οι Ιστότοποι μας μπορεί να χρησιμοποιήσουν Google Analytics ώστε να συλλέξουμε δεδομένα χρήσης των Ιστοτόπων μας από εσάς. Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε συνδυαστικά Google Analytics cookies και Google advertising cookies προκειμένου να συλλέξουμε δεδομένα για διαφημιστικούς σκοπούς. Μπορείτε να επιλέξετε να εξαιρεθείτε (opt out) από τα Google Analytics πηγαίνοντας στις ρυθμίσεις του Google Ad, ή χρησιμοποιώντας το Google Analytics Opt-Out Browser Add-on. Επίσης, μπορείτε να επιλέξετε να εξαιρεθείτε από παρακολούθηση (tracking) και αποστολή στοχευμένων διαφημίσεων που φθάνουν στη φορητή συσκευή σας εκ μέρους διαφημιστικών εταιριών κινητής και από άλλες παρόμοιες οντότητες κατεβάζοντας την εφαρμογή App Choices μέσω του www.aboutads.info/appchoices.

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

Διατηρούμε το δικαίωμα να γνωστοποιήσουμε και να διαβιβάσουμε όλα τα δεδομένα που αφορούν τους Ιστοτόπους, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών δεδομένων:

 • Στον επόμενο ιδιοκτήτη, συνιδιοκτήτη ή διαχειριστή ενός ή περισσότερων εκ των Ιστοτόπων ή
 • Εντός πλαισίου συγχώνευσης, ενοποίησης ή αναδιάρθρωσης εταιρειών, πώλησης ουσιαστικά όλων των μετοχών και των στοιχείων του ενεργητικού μας, ή άλλων εταιρικών μεταβολών, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, εκείνων που λαμβάνουν χώρα στη διάρκεια της όποιας διαδικασίας δέουσας επιμέλειας.

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Whole Earth Brands είναι μια εταιρεία με διεθνή παρουσία που μπορεί να συλλέγει και να επεξεργάζεται δεδομένα σε διάφορες χώρες ανά την υφήλιο. Άρα, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, τα προσωπικά σας δεδομένα μπορεί να βρίσκονται και να υφίστανται επεξεργασία σε μια χώρα όπου η Whole Earth Brands δραστηριοποιείται χωρίς αυτή να είναι η χώρα όπου εσείς κατοικείτε και από όπου παρείχατε τα προσωπικά σας δεδομένα στη Whole Earth Brands. Σε αυτές τις άλλες χώρες ίσως να μην ισχύει η ίδια νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, η οποία ισχύει στη χώρα στην οποία διαμένετε.

Επιπλέον, ενδέχεται να μεταφέρουμε σε θυγατρικές μας, συνδεδεμένες εταιρείες ή παρόχους υπηρεσιών σε άλλα κράτη, όπως στις Η.Π.Α, τα δικά σας δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία συλλέγουμε μέσω των Ιστοτόπων μας προκειμένου να εξυπηρετούνται οι προαναφερθέντες σκοποί. Κάθε φορά που διαβιβάζουμε προσωπικά σας στοιχεία σε άλλη χώρα, το πράττουμε συμφώνως προς την κείμενη νομοθεσία.

Όταν μεταφέρουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ), το Ηνωμένο Βασίλειο (ΗΒ) ή την Ελβετία προς χώρες πλην ΕΟΧ και ΗΒ, χρησιμοποιούμε εγκεκριμένους μηχανισμούς μεταφοράς δεδομένων, όπως τις Πρότυπες Ρήτρες (Standard Contract Clauses), τις οποίες μπορείτε να μας ζητήσετε σας αποστείλουμε μέσω του [email protected]. Παρέχοντας μας τα στοιχεία σας μέσω Ιστοτόπων, συναινείτε στη συλλογή, επεξεργασία και διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΑ (PLUG-INS) ΤΡΙΤΩΝ

Οι Ιστότοποι μας ενδέχεται να περιέχουν συνδέσμους για άλλους διαδικτυακούς τόπους για δική σας εξυπηρέτηση και πληροφόρηση. Τους δικτυακούς αυτούς τόπους μπορεί να διαχειρίζονται εταιρείες μη συνδεδεμένες με την Εταιρεία μας. Σας συνιστούμε μετ’επιτάσεως να μελετήσετε τις πολιτικές ή τις γνωστοποιήσεις των διαδικτυακών τόπων που επισκέπτεσθε. Ουδεμία ευθύνη φέρουμε για το περιεχόμενο ιστοτόπων οι οποίοι δεν είναι συνδεδεμένοι με εμάς, για τη χρήση αυτών ή για τις πρακτικές ιδιωτικότητας τις οποίες ακολουθούν οι εν λόγω ιστότοποι.

Οι πάροχοι plug-ins τρίτων, όπως εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης, στους Ιστοτόπους μας μπορεί να χρησιμοποιούν αυτοματοποιημένα μέσα για τη συλλογή δεδομένων που αφορούν τη χρήση των Ιστοτόπων από εσάς και την αλληλεπίδραση σας με αυτά τα χαρακτηριστικά. Τα δεδομένα αυτά διέπονται από τις πολιτικές προστασίας των τρίτων παρόχων plug-ins. Στο βαθμό που ο νόμος το επιτρέπει, δεν φέρουμε ευθύνη για τις πρακτικές ιδιωτικότητας και προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που εφαρμόζουν οι πάροχοι plug-ins.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΑΝΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΑ

Οι ακόλουθες επιπρόσθετες γνωστοποιήσεις αφορούν τους κατοίκους συγκεκριμένων πολιτειών και χωρών:

Ενημέρωση προς τους κατοίκους της Πολιτείας της Καλιφόρνια

Εάν είστε κάτοικος της Καλιφόρνια, το άρθρο 1798.83 του Αστικού Κώδικα της Καλιφόρνια σας προσφέρει την επιλογή της μη συμμετοχής/εξαίρεσης (opt out) ώστε η Whole Earth Brands να μην κοινοποιήσει τα στοιχεία σας σε τρίτους οι οποίοι μπορεί να τα χρησιμοποιήσουν για άμεσο μάρκετινγκ. Στην περίπτωση αυτή, για να αρνηθείτε τη γνωστοποίηση των δεδομένων σας σε τρίτους, παρακαλούμε να αποστείλετε email στο [email protected] ή επιστολή στη Εταιρεία μας στη διεύθυνση:

Whole Earth Brands, Inc.
Legal Department
125 S. Wacker Dr., Suite 3150
Chicago, IL 60606
U.S.A.

Εάν είστε κάτοικος της Καλιφόρνια ηλικίας κάτω των 18 ετών, και εγγεγραμμένος χρήστης οποιουδήποτε Ιστοτόπου όπου έχει αναρτηθεί η παρούσα Πολιτική, τότε το άρθρο 22851 του Κώδικα Επαγγελματιών και Επιχειρήσεων της Καλιφόρνια 22851 σας επιτρέπει να αιτηθείτε και να προχωρήσετε στην αφαίρεση περιεχομένου ή δεδομένων που έχετε αναρτήσει δημοσίως. Προκειμένου να υποβάλλετε το αντίστοιχο αίτημα, παρακαλούμε να μας αποστείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με αναλυτική περιγραφή του εν λόγω περιεχομένου ή των περί ου ο λόγος δεδομένων στο [email protected]. Παρακαλείσθε όπως γνωρίζετε ότι ένα τέτοιο αίτημα δεν εξασφαλίζει την πλήρη ούτε τη συνολική αφαίρεση του περιεχομένου ή του περιεχομένου το οποίο έχετε εσείς αναρτήσει και ότι ενδέχεται να υπάρξουν περιπτώσεις όπου ο νόμος δεν απαιτεί ούτε επιτρέπει την αφαίρεση ακόμη και κατόπιν αιτήσεώς σας.

Ενημέρωση προς τους κατοίκους Ηνωμένου Βασιλείου, Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων χωρών πλην Η.Π.Α.

Η Whole Earth Brands επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους προαναφερθέντες λόγους και σκοπούς. Σε κάποιες περιπτώσεις, η συλλογή προσωπικών δεδομένων μπορεί να είναι απαραίτητη για τη λειτουργία των Ιστοτόπων μας ή προκειμένου να σας παρασχεθούν συγκεκριμένα προϊόντα ή υπηρεσίες. Εάν πρόκειται να χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία σας με διαφορετικό τρόπο, θα ειδοποιηθείτε ειδικώς και συγκεκριμένως στο διάστημα που θα λάβει χώρα η συλλογή.

Η Νομική Βάση για την Επεξεργασία των Στοιχείων σας

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα όπου διαθέτουμε νομική βάση να το πράξουμε. Η νομική βάση πάνω στην οποία λειτουργούμε σχεδόν σε κάθε περίπτωση είναι μια από τις εξής:

 • Συναινέσατε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς
 • Η επεξεργασία καθίσταται αναγκαία προκειμένου για την εκτέλεση συμβάσεως συνημμένης με εσάς ή προκειμένου να υλοποιηθεί αίτημά σας
 • Η επεξεργασία καθίσταται αναγκαία προκειμένου να τηρήσουμε νομική δέσμευση της Whole Earth Brands ή
 • Η επεξεργασία καθίσταται αναγκαία για λόγους που εξυπηρετούν τα νόμιμα συμφέροντα της Whole Earth Brands ως κορυφαίας εταιρείας παγκοσμίου εμβέλειας προκείμενου, παραδείγματος χάριν, να προστατεύσουμε την επιχείρησή μας και να κατανοήσουμε καλύτερα τους πελάτες μας.

Σε περίπτωση που σκοπεύουμε να επεξεργαστούμε περαιτέρω τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία συλλέξαμε για σκοπούς διαφορετικούς από εκείνους για τους οποίους είχαν αρχικώς συλλεχθεί, θα σας παράσχουμε πληροφόρηση σχετικά με το δευτερογενή σκοπό όπως και οποιαδήποτε πληροφορία απαραίτητη για τη διασφάλιση μιας δίκαιης επεξεργασίας με διαφάνεια, προτού προχωρήσουμε σε περαιτέρω επεξεργασία.

Πολιτική Cookies

Η Πολιτική Cookies επεξηγεί τι είναι τα cookies όπως και το πώς και το γιατί μπορούν να αποθηκευτούν στη συσκευή σας και να είναι προσπελάσιμα μέσω αυτής κάθε φορά που χρησιμοποιείτε ή επισκέπτεσθε τους Ιστοτόπους μας. Η παρούσα πολιτική Cookies θα πρέπει να αναγνωσθεί σε συνδυασμό με την υπόλοιπη Πολιτική Ιδιωτικότητας και τους ισχύοντες Όρους & Προϋποθέσεις μας.

Εάν συναινείτε στη χρήση cookies, συμφωνείτε να αποθηκεύονται cookies από εμάς όπως ακριβώς περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική Cookies.

Τι είναι τα cookies;

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που μπορούν να αποθηκευθούν και να είναι προσπελάσιμα μέσω της συσκευής σας κάθε φορά που θα επισκέπτεσθε κάποιον από τους Ιστότοπους μας στο βαθμό που εσείς έχετε συναινέσει. Τα cookies επιτρέπουν στους Ιστότοπους μας να ξεχωρίσουν τη δική σας συσκευή από τις συσκευές άλλων χρηστών. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το www.allaboutcookies.org και το www.youronlinechoices.eu.

Πώς χρησιμοποιούν τα cookies οι Ιστότοποί μας;

Χρησιμοποιούμε cookies προκειμένου να αναγνωρίζουμε εσάς και τα ενδιαφέροντά σας όπως και για να παρακολουθούμε τη χρήση των Ιστοτόπων μας από εσάς. Επίσης μπορεί να κάνουμε χρήση cookies προκειμένου να ελέγχεται η πρόσβαση σε συγκεκριμένο περιεχόμενο των Ιστοτόπων μας, να προστατεύσουμε τους Ιστότοπους μας και να επεξεργαστούμε τα όποια αιτήματα μας υποβάλετε.

Για τη διαχείριση των Ιστοτόπων μας και για ερευνητικούς σκοπούς, μπορεί να έλθουμε σε επαφή με παρόχους υπηρεσιών προς τρίτους ώστε να παρακολουθούμε και να αναλύουμε τα στατιστικά στοιχεία που αφορούν τη χρήση και τον όγκο της κίνησης στους Ιστότοπους μας. Αυτοί οι πάροχοι υπηρεσιών προς τρίτους μπορεί να χρησιμοποιούν μόνιμα cookies που επιτρέπουν να βελτιώσουμε την εμπειρία του χρήστη, να διαχειριζόμαστε το περιεχόμενο στους Ιστότοπους μας και να παρακολουθούμε τη συμπεριφορά των χρηστών.

Μπορεί επίσης να αναθέσουμε σε παρόχους υπηρεσιών προς τρίτους την αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς τους χρήστες που μας έχουν παράσχει τα στοιχεία επικοινωνίας τους. Προκειμένου να βοηθήσουν με μετρήσεις και να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας μας μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, οι πάροχοι υπηρεσιών προς τρίτους μπορεί να εγκαταστήσουν cookies στις συσκευές των χρηστών. Όλα τα δεδομένα που συλλέγουν οι πάροχοι υπηρεσιών προς τρίτους για λογαριασμό της Whole Earth Brands θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά από την Εταιρεία μας ή για λογαριασμό της και ο διαμοιρασμός τους εκτός αυτής θα πραγματοποιηθεί μόνο σε ανώνυμη, συγκεντρωτική βάση.

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τους ακόλουθους τύπους cookies για τους σκοπούς που περιγράφονται εδώ:

Cookie Σκοπός
Απολύτως Αναγκαία/Τεχνικά Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για τη λειτουργία των Ιστοτόπων μας, στους οποίους σας αποκτάτε πρόσβαση όπως εσείς έχετε ορίσει. Τα εν λόγω cookies, λόγου χάριν, μας επιτρέπουν να διαπιστώσουμε ότι έχετε δημιουργήσει λογαριασμό και τον χρησιμοποιείτε για να έχετε πρόσβαση στο περιεχόμενο του Ιστότοπου. Η κατηγορία περιλαμβάνει επίσης cookies που βοηθούν να θυμόμαστε παλιότερες κινήσεις σας εντός της ίδιας συνεδρίας πλοήγησης και προστατεύουν τους Ιστοτόπους μας.
Αναλυτικά/Επιδόσεων Η Εταιρεία μας ή οι επιχειρηματικοί μας εταίροι χρησιμοποιούν τέτοια cookies ώστε να αναλύουμε τον τρόπο με τον οποίο γίνεται χρήση των Ιστοτόπων μας και ποιές είναι οι επιδόσεις τους. Π.χ. αυτά τα cookies εντοπίζουν και παρακολουθούν ποιές σελίδες επισκέπτεσθε τακτικότερα και από ποιές τοποθεσίες έρχονται οι δικοί μας επισκέπτες. Εάν εγγραφείτε σε newsletter ή στους Ιστότοπους μας, τα cookies αυτά μπορεί να συσχετιστούν με εσάς
Λειτουργικότητας Αυτά τα cookies μας επιτρέπουν να λειτουργούμε τους Ιστότοπους μας ευθυγραμμιζόμενοι με τις δικές σας επιλογές. Τα εν λόγω cookies μας επιτρέπουν να σας “θυμόμαστε” μεταξύ επισκέψεων. Π.χ. αναγνωρίζουμε το δικό σας κωδικό χρήστη και θυμόμαστε πώς εσείς προχωρήσατε σε προσαρμογές στους Ιστότοπους μας μέσω, παραδείγματος χάριν, αλλαγής μεγέθους κειμένου, γλώσσας, γραμματοσειράς και άλλων χαρακτηριστικών των Ιστοτόπων που επιδέχονται αλλαγών ώστε να εξασφαλίζονται οι ίδιες προσαρμογές στις μελλοντικές σας επισκέψεις στους Ιστότοπους.
Δημιουργίας Προφίλ, Στόχευσης ή/και Διαφημιστικά Επιτρέπεται η χρήση cookies για τη συλλογή δεδομένων σχετικών με τη δραστηριότητά σας online και την αναγνώριση των ενδιαφερόντων σας ώστε να σας προσφέρουμε διαφημίσεις που σας αφορούν. Μπορείτε να επιλέξετε να μη λαμβάνετε από εμάς διαφημιστικό υλικό που άπτεται των ενδιαφερόντων σας όπως ακριβώς περιγράφεται στο Κεφάλαιο για τα Δικαιώματά σας.
Διαφημιστικά Τρίτων Μπορεί να επιτρέψουμε σε επιχειρηματικούς μας εταίρους να χρησιμοποιούν cookies στους Ιστότοπους μας για τους προαναφερθέντες σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής δεδομένων σχετικών με τις δικές σας online δραστηριότητες διαχρονικά και από διαφορετικούς δικτυακούς τόπους. Οι συνεργάτες μας, οι οποίοι δημιουργούν αυτά τα cookies, διαθέτουν δικές τους πολιτικές προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και μπορεί να κάνουν χρήση δικών τους cookies για στοχευμένη διαφήμιση προς εσάς από άλλους δικτυακούς τόπους, βασιζόμενοι στις επισκέψεις που πραγματοποιήσατε σε δικούς μας Ιστότοπους.

Πώς μπορώ να αρνηθώ ή να αποσύρω τη συναίνεσή μου στη χρήση cookies;

Εάν δεν επιθυμείτε cookies στη συσκευή σας, μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή σας ώστε να απορρίπτει την εγκατάσταση όλων ή ορισμένων cookies και να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για κάθε εγκατάσταση cookies στη συσκευή σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που θα το κάνετε αυτό, πηγαίνετε στη ‘Βοήθεια,’ στα ‘Εργαλεία,’ ή στην ‘Επεξεργασία’ του φυλλομετρητή σας ή επισκεφθείτε το www.allaboutcookies.org. Παρακαλούμε σημειώσατε ότι εφόσον μπλοκάρετε όλα τα cookies μέσω των ρυθμίσεων του φυλλομετρητή (συμπεριλαμβανομένων των αυστηρώς αναγκαίων cookies), δεν θα είστε σε θέση να έχετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιήσετε όλες ή μέρος ή κάποιες από τις λειτουργίες των Ιστοτόπων.

Αν επιθυμείτε να αφαιρέσετε τα ήδη εγκατεστημένα cookies, μπορείτε να προχωρήσετε σε διαγραφή τους οποιαδήποτε στιγμή. Ωστόσο, αυτό δεν θα εμποδίσει τους Ιστότοπους μας το να εγκαταστήσουν στο μέλλον cookies στη συσκευή σας, εκτός αν και έως ότου εσείς προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή που χρησιμοποιείτε όπως περιγράψαμε νωρίτερα. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανάπτυξη προφίλ χρηστών και τη χρήση cookies στοχευμένης διαφήμισης, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.youronlinechoices.eu εφόσον βρίσκεστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Επιλογή σας να Παράσχετε Δεδομένα

Μπορείτε να επιλέξετε να μην παράσχετε προσωπικά δεδομένα σας στη Whole Earth Brands αποφεύγοντας, μεταξύ άλλων, να προχωρήσετε σε αγορές, να κάνετε χρήση των υπηρεσιών μας, να υποβάλετε αίτηση πρόσληψης ή αίτημα πληροφόρησης. Επίσης, μπορείτε να μην υποβάλετε άμεσα τα δεδομένα σας στην Εταιρεία μας. Ωστόσο, εάν δεν παρασχεθούν τα στοιχεία σας όποτε ζητηθούν, μπορεί να μην είμαστε σε θέση να σας παράσχουμε το πλήρες φάσμα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας, ή πληροφορίες που αφορούν τα προϊόντα μας, τις υπηρεσίες μας, προωθητικές ενέργειες και λοιπές ευκαιρίες.

Διατηρούμε το δικαίωμα να αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

Τα δικαιώματά σας

Απολαμβάνετε συγκεκριμένων δικαιωμάτων σε ό,τι αφορά προσωπικά δεδομένα που τηρούμε σχετικά με εσάς, και υπό ορισμένες προϋποθέσεις μπορείτε να τα ασκήσετε. Τα δικαιώματα αυτά είναι τα εξής:

 • Μπορείτε να ζητήσετε αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που τηρούμε σχετικά με εσάς. Εφόσον διατηρούμε τα στοιχεία σας με τη συναίνεσή σας ή προκειμένου να συμβληθούμε μαζί σας, μπορείτε επίσης να μας ζητήσετε να σας παράσχουμε αντίγραφο των στοιχείων σας σε κοινή, δομημένη μορφή, αναγνώσιμη από μηχανικά μέσα.
 • Εάν τα στοιχεία σας δεν είναι ορθά, μπορείτε να μας ζητήσετε να τα διορθώσουμε, να τα τροποποιήσουμε ή να διαγράψουμε όσα είναι ανακριβή.
 • Μπορείτε να μας ζητήσετε τη διαγραφή ή τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.
 • Μπορείτε να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων υπό προϋποθέσεις όταν επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα για σκοπούς που εξυπηρετούν τα νόμιμα συμφέροντά μας.

Βάσει των ισχυόντων κανόνων δικαίου, η Εταιρεία μας θα συμμορφωθεί με το αίτημά σας το δυνατόν άμεσα και σε κάθε περίπτωση το πολύ εντός μηνός από τη λήψη του έγκυρου αιτήματός σας. Σε περίπτωση που το αίτημά σας είναι σύνθετο, ενδεχομένως το εν λόγω διάστημα να χρειαστεί να παραταθεί στους δύο μήνες. Κάθε αίτημα άσκησης αυτών των δικαιωμάτων αξιολογείται με βάση τους κείμενους κανόνες δικαίου και ενδεχομένως να υπάρξουν περιπτώσεις όπου η Εταιρεία δεν υποχρεούται από το νόμο να συμμορφωθεί  με το αίτημά σας. Παραδείγματος χάριν, ενδέχεται να απορρίψει αιτήματα τα οποία κρίνει ότι επανέρχονται παραλόγως ή εγκυμονούν κινδύνους για την ιδιωτικότητα των άλλων. Αιτήματα πρόσβασης και διόρθωσης ενδέχεται να διεκπεραιωθούν χωρίς χρέωση, εκτός αν επαναλαμβάνονται, είναι υπερβολικά ή αβάσιμα, οπότε θα σας ζητηθεί να καταβάλετε το διαχειριστικό κόστος για τη διεκπεραίωση του αιτήματός σας.

Ορισμένα από τα δικαιώματα αυτά μπορούν να ασκηθούν online μέσω του λογαριασμού σας. Παραδείγματος χάριν, μπορείτε να αναθεωρήσετε, να τροποποιήσετε και να διαγράψετε κάποια από τα στοιχεία που αφορούν τη χρήση των Ιστοτόπων μας από εσάς όπως και να απεγγραφείτε ώστε να μη λαμβάνετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μηνύματα κειμένου (SMS) ή άλλα μηνύματα. Αν τυχόν δεν μπορέσετε να διαχειριστείτε μόνοι το αίτημά σας μέσω του δικού σας online λογαριασμού, επικοινωνήστε μαζί μας αποστέλλοντας μήνυμα στο [email protected].

Δικαίωμα Εξαίρεσης από Μηνύματα Μάρκετινγκ ή Απόσυρση Συναίνεσης 

Επιπροσθέτως, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να μας ζητήσετε να διακόψουμε την αποστολή μηνυμάτων μάρκετινγκ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πατώντας το κουμπί συνδέσμου “unsubscribe” (απεγγραφή) που υπάρχει σε όλα τα ηλεκτρονικά μηνύματα με σκοπό το μάρκετινγκ τα οποία λαμβάνετε από εμάς ή, εναλλακτικά, επικοινωνώντας μαζί μας με έναν από τους κάτωθι τρόπους. Κατόπιν, θα εφαρμόσουμε τις προτιμήσεις σας βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

Σε κάποιες περιπτώσεις, εφόσον αναιρέσετε τη συναίνεσή σας όσον αφορά τη χρήση ή δημοσιοποίηση των προσωπικών δεδομένων σας από τη Whole Earth Brands, δεν θα είστε πλέον σε θέση να απολαμβάνετε κάποια προϊόντα και υπηρεσίες της Whole Earth Brands.

Παράπονα

Αν είστε δυσαρεστημένοι ή έχετε κάποιο προβληματισμό αναφορικά με τον τρόπο με τον οποίο έχουμε διαχειριστεί τα προσωπικά σας δεδομένα, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας (βλ. “Πώς Να Επικοινωνήσετε Μαζί Μας”) ώστε να προσπαθήσουμε να επιλύσουμε το ζήτημα. Σας ενθαρρύνουμε να επικοινωνήσετε καταρχήν μαζί μας, διαθέτετε πάντως το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία προσφεύγοντας στην αρμόδια εποπτική αρχή.

ΠΩΣ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε ερώτηση ή σχόλιο σας σχετικά με τις πρακτικές ιδιωτικότητας μας ή την παρούσα Πολιτική. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας αποστέλλοντας μήνυμα στο [email protected]. Μπορείτε επίσης να στείλετε επιστολή στη διεύθυνση:

Whole Earth Brands, Inc.
Legal Department
125 S. Wacker Dr., Suite 3150
Chicago, IL 60606
U.S.A.

ή

UNIFLAME Α.Ε.
Λ. Ολυμπιονικών 15, Γλυκά Νερά

15354

Αττική